A+ A-

ایران

اعلامیه مربوط به حق مردمان در مورد برخورداری از صلح

مجمع عمومی ۱٫ رسما اعلام می‌دارد مردمان سیاره ما از حق صلح برخوردارند؛ ۲٫ رسما اعلام می‌دارد که حفظ حق مردمان به صلح و حمایت از تحقق آن تعهد بنیادی هر کشور را تشکیل می‌دهد؛ […]

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲

شماره ۵۷ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۵۷ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر به دو زبان

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲

زندان عادل آباد؛ با نام مستعار جزیره آدم‌خوارها

مدیار سمیع‌نژاد – زندان عادل آباد شیراز در دهه ١٣۵٠ در جنوب شهر شیراز و منطقه ای خالی از سکنه ساخته شد، اما با توجه به توسعه شهر، اکنون در داخل شهر، در بلوار عدالت […]

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره ۳۳

شماره بیست و هشتم از بولتن‌ حقوق بشری «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر منتشر شد.

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲

شماره ۵۶ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۵۶ خبرنامه هفته گی حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر به دو زبان

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

خاموشی مدرسه در هیاهوی غریزه

شیدا جهان‌بین در جهانی که به سرعت رو به تغییر است، و این تغییر شامل بسیارى از پدیده‌هاى اجتماعى نیز مى‌شود، هنوز واژه‌ی سکس و آموزش جنسی در بیشتر کشورها با شرم بیان می‌شود و […]

چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

شماره ۵۵ خبرنامه هفته گی حقوق بشری و جامعه مدنی آرمان‌شهر

خبرنامه هفته گی حقوق بشری و جامعه مدنی آرمان‌شهربه دو زبان

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره ۳۲

شماره بیست و هشتم از بولتن‌ حقوق بشری «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر منتشر شد.

دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲

خبرنامه هفته گی حقوق بشری و جامعه مدنی آرمان‌شهر

خبرنامه هفته گی حقوق بشری و جامعه مدنی آرمان‌شهربه دو زبان

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره ۳۱

شماره بیست و هشتم از بولتن‌ حقوق بشری «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر منتشر شد.

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲