A+ A-

جغرافیا

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ/ دومین پروتکل اختیاری

با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ با توجه به ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر

در زیر دو ترجمه از« اعلامیه جهانی حقوق بشر» ارایه شده است  اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. پس از تصویب سازمان ملل متحد […]

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اصول اساسی رفتار با زندانیان – ۱۹۹۰ – سازمان ملل متحد

با یادآوری توصیه های ذی ربط مندرج در گزارش جلسه مقدماتی بین المنطقه ای برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در خصوص خط مشی های عدالت جزائی در باره مسأله زندان و سایر راههای کیفری و راه حلهای جانشین،
با آگاهی ازاین که هشتمین کنگره همزمان است با سال بین المللی مبارزه با بیسوادی که طی قطعنامه ۱۰۴/۴۲ مجمع عمومی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۹۷ اعلام شده است

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک‌؛ مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ – مجموع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی‌ توأم‌ با خوشبختی‌ بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در پی‌ خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی‌ عموم‌ می‌رساند و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های‌ داوطلب‌، مقامات‌ محلی‌ و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیدات اهتمام ورزند.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

نظام سیاسی و عدالت اجتماعی – گفتگوی شصت و نهم

  معرفی: نظامهای سیاسی مختلف تعاریف و رویکردهای متفاوتی از عدالت اجتماعی دارند. محافظه کاران خواهان اجرای تعریف حداقلی از عدالت هستند. آنها جایگاه مهمی برای عدالت اجتماعی در نظر نمی‏گیرند. ریشه‏های این بی توجهی […]

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

هیچ نتوان گفت در پنجاه سال

  معرفی: هیچ نتوان گفت در پنجاه سال عنوان گزینه غزلی است از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده که در بهار ۱۳۹۰ از سوی انتشارات آرمان شهر چاپ شد که ۱۱۵ شعر را از سال های […]

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم؛ گفتگوی ششم

این کتاب متن سخنرانی‏های ششمین گفتگوی آرمان‏شهر را در بر دارد. دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم، از آن دست مقولاتی است که با گذشت زمان مفاهیم و معانی جدیدی را بر خویش می‏افزاید و گاهی برخورد آگاهانه با این مفاهیم سبب می‏شود تا مردم در شناخت آن سریعتر به نتایج مطلوب دست یابند در حالیکه برخورد محافظه کارانه با آن، بحث را دشوارتر می‎سازد.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

چالش‏های آزادی بیان: رسانه‏ها و مطبوعات در افغانستان – گفتگوی پنجم

کتاب «چالش‏های آزادی بیان: رسانه‏ها و مطبوعات در افغانستان» در مورد چالش‏های آزادی بیان، سانسور، نقض آزادی بیان از سوی دولت، رابطه آگاهی شهروندان و حدود آزادی بیان، مشکلات قانونی و ناروشن بودن برخی از اطلاعات، عدم تخصص در زمینه روزنامه نگاری حرفه ای و…. در افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ سخن می گوید.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

عدالت اجتماعی در اسلام: سیستم‏های دولت‌داری و مکاتب دیگر – گفتگوی چهارم

کتاب حاضر سعی دارد «عدالت اجتماعی در اسلام، سیستم‏های دولت داری و مکاتب دیگر» را از دیدگاه‏های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد . بنیاد آرمان‏شهر آخرین چهارشنبه‏های هر ماه با شعار “گفتگو، پلی میان نخبگان و شهروندان” نشست هایی را به منظور ارتقای سطح آگاهی مردم پیرامون واژه‏های اجتماعی – سیاسی که امروز در جامعه و مطبوعات افغانستان مطرح است ، برگزار می کند.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱