A+ A-

جهان

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۲

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵

شماره ویژه روز جهانی منع خشونت علیه زنان ۱۳۹۵

شماره ۱۸۳ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۱

پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۷۰

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۷۰

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با ما هم‌صدا شوید

بار دیگر با فرارسیدن روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی داریم تا از خشونت و تبعیض گسترده، نظام مند، قانونی و عرفی که هر روز بر تن و روح نیمی از جمعیت جهان وارد می‌شود، سخن بگوییم و آن را محکوم کنیم. امسال هم در شرایطی این سالگرد را پاس می‌داریم که وضعیت زنان در چهارگوشه جهان نسبت به سال‌های پیش وخیم‌تر شده است. جنگ، استبداد، مهاجرت، پناهندگی، تبعیض و سرکوب که ازجامعه تا خانه‌های تک‌تک ما سربلند می‌کند و در مسیر زندگی، خود را بر سر زنان آوار می‌کند، وحشیانه‏‌تر از پیش ادامه دارد. همچنین تبعیض و نابرابری جنسیتی زندگی همه زنان را در شرق و غرب تحت تاثیر قرار داده و مانعی اساسی برای دستیابی آنان به جایگاه برابر و اثرگذار در سطح جامعه است.

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

شماره ۱۸۲ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۱۸۲ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۰

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۰

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۶۹

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۶۹

چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵

شماره ۱۸۱ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۱۸۱ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۶۹

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۶۹

پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵