A+ A-

جهان

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۷۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۷۵

پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵

خبرنامه شماره ۱۸۴ و ۱۸۵ ویژه بیست سالگی آرمان‌شهر در هفته حقوق بشر

خبرنامه شماره ۱۸۴ و ۱۸۵ ویژه بیست سالگی آرمان‌شهر در هفته حقوق بشر

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۷۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۷۴

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۷۱ و ۱۷۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۷۱ و ۱۷۲

پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۳

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۳

پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۲

پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵

شماره ویژه روز جهانی منع خشونت علیه زنان ۱۳۹۵

شماره ۱۸۳ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۷۱

پنج شنبه ۴ آذر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۷۰

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۷۰

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با ما هم‌صدا شوید

بار دیگر با فرارسیدن روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فرصتی داریم تا از خشونت و تبعیض گسترده، نظام مند، قانونی و عرفی که هر روز بر تن و روح نیمی از جمعیت جهان وارد می‌شود، سخن بگوییم و آن را محکوم کنیم. امسال هم در شرایطی این سالگرد را پاس می‌داریم که وضعیت زنان در چهارگوشه جهان نسبت به سال‌های پیش وخیم‌تر شده است. جنگ، استبداد، مهاجرت، پناهندگی، تبعیض و سرکوب که ازجامعه تا خانه‌های تک‌تک ما سربلند می‌کند و در مسیر زندگی، خود را بر سر زنان آوار می‌کند، وحشیانه‏‌تر از پیش ادامه دارد. همچنین تبعیض و نابرابری جنسیتی زندگی همه زنان را در شرق و غرب تحت تاثیر قرار داده و مانعی اساسی برای دستیابی آنان به جایگاه برابر و اثرگذار در سطح جامعه است.

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵