A+ A-

جهان

اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان

بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی معتقدند که آموزش اصول و ارزشهای انسانی باید از سنین آغازین کودکی شروع شود. ارزشهای والایی همچون «حقوق بشر» ارزشهایی نیستند که بتوان آن ها را با صدور چند اعلامیه و بخش‏نامه در جامعه پیاده و نهادینه ساخت. به همین منظور «اعلامیه جهانی حقوق بشر برای کودکان و نوجوانان» در قالب یک کتاب مصور و تمام رنگی برای اولین بار در افغانستان منتشر شده است. در این کتاب، ماده‏های اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان ساده همراه با نقاشی‏های مناسب بیان شده‏اند.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

حقوق بشر بر سر دوراهی: ضرورتِ رهیافتِ حقوق محور به صلح و مصالحه در افغانستان

ماده ی ١: تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ی برادری رفتار کنند.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

بازخوانی حافظه جمعی ما

حافظه‏ی جمعی بیانگر دردهای مشترک تاریخی مردمانی است که در یک مرز و بوم، رنج‏های مشترک را تجربه کرده اند و بار این دردها و رنج ها همواره بر آنان سنگینی می‏کند. حافظه‏ی جمعی به خاطر داشتن رنج آدمی و انسانیت پایمال شده به وسیله‏ی جانیان است. دولت‏های غیر دموکراتیک و خودکامه در جهان همیشه کوشیده‏اند که دردها و رنج‏های مردم را به فراموشی بسپارند و خاطرات مردم را در فضای غیر دموکراتیک با جبر پاک سازند. این کوششی بوده است که تاکنون هم در افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم ادامه دارد.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

دو تعبیر از جهانی شدن؛ گفتگوی ده

همان طور که از عنوان این کتاب بر می آید مسأله جهانی شدن مورد بحث قرار گرفته است. جهانی شدن به بیان ساده، به معنای گسترش مقیاس، رشد اندازه، سرعت یافتن و تعمیق تاثیر فرا قاره‏ای جریانات و الگو‏های تعامل اجتماعی است. جهانی شدن حاکی از جابه جایی یا دگرگونی در مقیاس سازمان دهی انسان است که جامعه‏های دوردست را به یک دیگر متصل کرده و دسترسی به روابط قدرت را در مناطق و قاره‏های دنیا گسترش می دهد.

جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

اصول اخلاق پزشکی

پرسنل بهداشتی ، به ویژه پزشکان، آه مسئول مراقبت پزشکی از زندانیان و بازداشت شدگان هستند، وظیفه دارند با مراقبت از سلامت جسمی و روانی و مداوای بیماری آنان با همان آیفیت و معیاری آه در اختیار آسانی آه زندانی یا در بازداشت نیستند گذاشته می شود، حمایت به عمل آورند.

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱

میثاق‌ بین‌المللی حقوق‌ مدنی و سیاسی

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

  قدرت اجرایی مقاوله نامه، ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸۰) ترجمه: ن. نوریزاده دولتهای عضو این مقاوله نامه: برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن […]

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

مجموعه راهکارهای اتحادیه اروپا برای مبارزه با شکنجه

اتحادیه اروپا بر مبنای اصول آزادی، مردم‏سالاری، احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی و حاکمیت قانون بنا شده است. این اصول برای همه کشورهای عضو، مشترک بوده و احترام به حقوق بشر در زمره ‏اهداف کلیدی سیاست مشترک خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می‏باشد.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

  قطعنامه ۴٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩۸٨ برگردان: سهیلا وحدتی حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته […]

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی ‎ رُم

با تاکید بر اینکه دادگاه جنایی بین‎المللی تشکیل شده بر اساس این قانون، مکمل صلاحیت قضایی کیفری ملی خواهد بود،
با اراده‎ای قاطع برای تضمین احترام پایدار و تنفیذ عدالت بین‎المللی،
نسبت به موارد ذیل توافق نموده‎اند

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱