A+ A-

جهان

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر

در زیر دو ترجمه از« اعلامیه جهانی حقوق بشر» ارایه شده است  اعلامیه یِ جهانیِ حقوقِ بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. پس از تصویب سازمان ملل متحد […]

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اصول اساسی رفتار با زندانیان – ۱۹۹۰ – سازمان ملل متحد

با یادآوری توصیه های ذی ربط مندرج در گزارش جلسه مقدماتی بین المنطقه ای برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در خصوص خط مشی های عدالت جزائی در باره مسأله زندان و سایر راههای کیفری و راه حلهای جانشین،
با آگاهی ازاین که هشتمین کنگره همزمان است با سال بین المللی مبارزه با بیسوادی که طی قطعنامه ۱۰۴/۴۲ مجمع عمومی مورخ ۷ دسامبر ۱۹۹۷ اعلام شده است

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ کودک‌؛ مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ – مجموع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌: این‌ اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ را با این‌ هدف‌ که‌ ایام‌ کودکی‌ توأم‌ با خوشبختی‌ بوده‌ و از حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در پی‌ خواهد آمد به‌ خاطر خود و جامعه‌اش‌ بهره‌مند شود رسماً به‌ آگاهی‌ عموم‌ می‌رساند و از پدران‌ و مادران‌ و زنان‌، مردان‌ به‌ عنوان‌ افراد جامعه‌، سازمان‌های‌ داوطلب‌، مقامات‌ محلی‌ و دولتها خواستار است‌ تا این‌ حقوق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و در جهت‌ رعایت‌ این‌ حقوق‌ از طریق‌ قوانین‌ و سایر تمهیدات اهتمام ورزند.

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۱

دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم؛ گفتگوی ششم

این کتاب متن سخنرانی‏های ششمین گفتگوی آرمان‏شهر را در بر دارد. دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم، از آن دست مقولاتی است که با گذشت زمان مفاهیم و معانی جدیدی را بر خویش می‏افزاید و گاهی برخورد آگاهانه با این مفاهیم سبب می‏شود تا مردم در شناخت آن سریعتر به نتایج مطلوب دست یابند در حالیکه برخورد محافظه کارانه با آن، بحث را دشوارتر می‎سازد.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

نقش شهروندان در حقیقت یابی و عدالت جویی – گفتگوی سوم

در کتاب پیش رو، فعالیت‏های کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه عدالت انتقالی و گزارش «صدای مردم برای عدالت» که خواسته‏های مردم را در زمینه تحقق عدالت منعکس می کرد، آمده است. این گزارش بعدا زمینه ساز ایجاد «برنامه عمل دولت برای صلح ومصالحه و عدالت» شد. انتقادات زیادی به برنامه عمل دولت افعانستان وارد است که مهم ترین آن کمرنگ بودن نقش نهادهای مدنی و مردم در تحقق آن است.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

شهروند کیست، چه وظایف و اختیاراتی در مقابل دولت و جامعه دارد؟ – گفتگوی دوم

شهروند، حقوق و مسئوولیت‏های آن، یکی از مسائلی است که در کشور ما گذشته‏ی چندانی ندارد. رژیم‏هایی که در تاریخ این کشورها حاکمیت کرده‏اند همواره مردم را به حیث تبعه و برده‏ی خود می‏شناختند. هیچ گاهی برای مردم به عنوان شهروندی که دارای حقوق و مسئوولیت است، حقوقی در نظر نگرفته‏اند. بنابراین، تا هنوز مردم آنچنانی که می‏باید به این موضوعات آشنا باشند، نیستند. بحث‏های این جزوه درگام نخست در صدد پاسخ دادن به این پرسش که شهروند کیست، چه حقوق و مسئوولیت دارد است؟

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

سیاست‌نامه ۱۲ – ۱۳؛ زندان، زندانی و حقوق بشر

این کتاب در هفت فصل ترتیب شده است: افغانستان، شکنجه و اعدام، زنان و زندان، قوانین و مقررات بین المللی درباره زندان و زندانی، در جهان، اندیشه و ادبیات زندان، منابع مطالعاتی زندان و حقوق بشر.

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۱

نشریه شماره ۲۳ – ۲۴؛ ویژه زنان

درد تاریخی زنان و تاثیر کنترول سیاسی بر مشارکت آن ها ـ گفتگو با سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بنیاد گرایی طالبانی و غربی در برابر حقوق بشر و زنان! ـ گفتگو با خانم فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در پارلمان

جمعه ۱ دی ۱۳۹۱

نشریه ۱۵ – ۱۶؛ ویژه هشت مارس: زنان

ویژه روز زن، هشتم مارس، شماره ۱۵- ۱۶، آپریل ۲۰۱۱ – حمل ۱۳۹۰   View this publication on CalaméoPublish at Calaméo or browse the library.

جمعه ۱ دی ۱۳۹۱