A+ A-

حقوق بشر

اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم توسط ماموران نیروی انتظامی

مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا، کوبا – ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت

«قربانیان» به معنی اشخاصی هستند که به صورت فردی یا جمعی به دلیل اعمال یا ارتکاب های ناقض قوانین جزایی فعال در دولت ها از جمله قوانین نهی کننده سوء استفاده جزایی از قدرتع متحمل صدمه از جمله صدمه جسمی و ذهنی، دشواری روحی، ضرر اقتصادیع محرومیت قابل توجه از آزادی های بنیادین شان شده باشند.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان

مجمع عمومی، به پیروی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و اعلامیه و برنامه اقدام وین، ضمن تایید اهمیت رسیدگی به مساله دادخواهی ها و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین المللی عهد خود را درباره برطرف کردن رنج قربانیان، بازماندگان و نسل های آینده انسان حفظ، و بار دیگر حقوق بین الملل را در این زمینه تایید می کند.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد

کوفی عنان: اعلامیه هزاره سازمان ملل سندی راهنما برای سده ای جدید است. این اعلامیه که در اجلاس هزاره – که از ۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ در نیویورک تشکیل شد – به تصویب رسید، نقطه نظرات سران ۱۴۷ کشور و دولت و در مجموع ۱۹۱ ملت را که در این بزرگترین گردهمایی رهبران جهان در تاریخ شرکت کردند، منعکس می کند.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

منشور ملل متحد

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده ۱۰۹ نیز که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصویب مجمع عمومی رسید در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گردید.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اصول استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان

سازمان‌های معلولان در اواخر دهه ۱۹۶۰ در بعضی از کشورها شروع به تنظیم و ارائه مفهومی جدید از معلولیت کردند. این مفهوم جدید ارتباط نزدیک بین محدودیت‌های تجربه شده به وسیله معلولان، طراحی و ساختار محیط‌های زیست آنان و تلقی و نگرش مردم عادی را نسبت به آنان نشان می‌داد. درهمان زمان مشکلات ناشی از معلولیت در کشورهای در حال توسعه هرچه بیشتر نشان داده می‌شد. برآورد درصد جمعیت معلول در آن کشورها بسیار زیاد و بیشتر معلولان بی‌نهایت فقیر بودند.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اعلامیه مربوط به حقوق معلولان

این اعلامیه درباره حقوق افراد معلول را اعلام می‌دارد و خواهان اقدام ملی و بین‌المللی برای تضمین این امر است که از این اعلامیه به عنوان مبنا و چارچوب اقدام مشترک برای حمایت از این حقوق استفاده شود:

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

پروتکل الحاقی کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان

دولت های عضو این پروتکل توافق می کنند که : ماده: ۱ ۱ هر دولت عضو این پروتکل (دولت عضو) صلاحیت کمیته حقوق معلولین (کمیته) را برای دریافت و بررسی مکاتبه ای افراد یا از […]

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

Amnesty International, Afghanistan: Woman killed for “dishonouring” family

Amnesty International, Afghanistan: Woman killed for “dishonouring” family

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

حمایت فعالان حقوق زنان از کمپین حمایت از حقوق کارگران در ایران

بحران اقتصادی ناشی از نابخردی سیاستمداران کشور در برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی، بحران سازی در روابط دیپلماسی که تحریمهای اقتصادی فراوانی را به مردم تحمیل کرده است و به یغما رفتن ثروت ملی که کمترین پاسخگویی در قبال آن شنیده نمی‌شود، کارگران را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. شرایطی که بسیاری از آنان را بیکار کرده یا به آستانه بیکاری کشانده است. علاوه براین‌ها، محرومیت از حق اعتراض و دفاع از حقوق صنفی، برخورد قهری با سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری که ناشی از سرکوب سیاسی و نبود آزادی بیان در فضای سیاسی داخل کشور است، خفقان بیشتری را دامن می‌زند.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲