A+ A-

حقوق بشر

اعلامیه مربوط به حقوق معلولان

این اعلامیه درباره حقوق افراد معلول را اعلام می‌دارد و خواهان اقدام ملی و بین‌المللی برای تضمین این امر است که از این اعلامیه به عنوان مبنا و چارچوب اقدام مشترک برای حمایت از این حقوق استفاده شود:

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

پروتکل الحاقی کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان

دولت های عضو این پروتکل توافق می کنند که : ماده: ۱ ۱ هر دولت عضو این پروتکل (دولت عضو) صلاحیت کمیته حقوق معلولین (کمیته) را برای دریافت و بررسی مکاتبه ای افراد یا از […]

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

Amnesty International, Afghanistan: Woman killed for “dishonouring” family

Amnesty International, Afghanistan: Woman killed for “dishonouring” family

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

حمایت فعالان حقوق زنان از کمپین حمایت از حقوق کارگران در ایران

بحران اقتصادی ناشی از نابخردی سیاستمداران کشور در برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی، بحران سازی در روابط دیپلماسی که تحریمهای اقتصادی فراوانی را به مردم تحمیل کرده است و به یغما رفتن ثروت ملی که کمترین پاسخگویی در قبال آن شنیده نمی‌شود، کارگران را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. شرایطی که بسیاری از آنان را بیکار کرده یا به آستانه بیکاری کشانده است. علاوه براین‌ها، محرومیت از حق اعتراض و دفاع از حقوق صنفی، برخورد قهری با سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری که ناشی از سرکوب سیاسی و نبود آزادی بیان در فضای سیاسی داخل کشور است، خفقان بیشتری را دامن می‌زند.

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

دعوت به نشست خبری پیرامون جنایات جنگی و ضد بشری درافغانستان

تلاش برای جلوگیری از تکرار فاجعه مردم افغانستان شاهد دو روز فجیع در تاریخ خود بوده که هفت ثور ۱۳۵۷ و هشت ثور ۱۳۷۱ هریک آغازگر و یادآور تخطی های بیشمار حقوق بشری و جنایات […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۱۱

از زمان گزارش پیشین دبیرکل موارد ارتکاب نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه یافته است. نقض اینگونه حقوق، به ویپه در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۱۰

این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قطعنامه ۶۴/۱۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده است. این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه است. […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۰۹

هدف از ارائه گزارش حاضر که مربوط به قطعنامه ۶۳/۱۹۱ است، اضافه کردن اطلاعات جدید به گزارش قبلی دبیرکل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (A/63/459) است. گزارش حاضر تغییرات در وضعیت […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش دبیرکل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

هدف از گزارش حاضر، که پیرو ۶۲/۱۶۸ مجمع عمومی ارائه شده، انعکاس الگوها و روندهای گسترده تر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تعهدات معاهده ای بین المللی این کشور و مشاهدات هیات های ناظر بر اجرای پیمان ها و رویه های ویژه شورای حقوق بشر است.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – گزارش دبیر کل

این گزارش الگوها و ورندها در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس و اطلاعاتی درباره پیشرفت حاصله در اجرای قطعنامه حاضر، از جمله توصیه ها برای اصلاح اجرای آن ارائه می دهد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲