A+ A-

حقوق بشر

دعوت به نشست خبری پیرامون جنایات جنگی و ضد بشری درافغانستان

تلاش برای جلوگیری از تکرار فاجعه مردم افغانستان شاهد دو روز فجیع در تاریخ خود بوده که هفت ثور ۱۳۵۷ و هشت ثور ۱۳۷۱ هریک آغازگر و یادآور تخطی های بیشمار حقوق بشری و جنایات […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۱۱

از زمان گزارش پیشین دبیرکل موارد ارتکاب نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ادامه یافته است. نقض اینگونه حقوق، به ویپه در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۱۰

این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قطعنامه ۶۴/۱۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده است. این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه است. […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۰۹

هدف از ارائه گزارش حاضر که مربوط به قطعنامه ۶۳/۱۹۱ است، اضافه کردن اطلاعات جدید به گزارش قبلی دبیرکل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (A/63/459) است. گزارش حاضر تغییرات در وضعیت […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش دبیرکل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

هدف از گزارش حاضر، که پیرو ۶۲/۱۶۸ مجمع عمومی ارائه شده، انعکاس الگوها و روندهای گسترده تر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تعهدات معاهده ای بین المللی این کشور و مشاهدات هیات های ناظر بر اجرای پیمان ها و رویه های ویژه شورای حقوق بشر است.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – گزارش دبیر کل

این گزارش الگوها و ورندها در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس و اطلاعاتی درباره پیشرفت حاصله در اجرای قطعنامه حاضر، از جمله توصیه ها برای اصلاح اجرای آن ارائه می دهد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

Istanbul hosts the 38th FIDH Congress

Paris, Ankara, 25 April – On 23 May, Istanbul will become, for one week, the human rights capital of the world. More than 200 NGOs from 130 countries will gather to discuss and exchange views on a current theme: “Human Rights and Democratic Transitions: Experiences and Challenges”.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می کنند

زنان در ایران با تبعیضات گسترده قانونی روبرو هستند. آنان از بخش های کلیدی دولت کنار گذاشته شده اند – برای مثال, آنان نمی توانند قاضی باشند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. آنان در ازدواج, طلاق, حضانت کودک و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. صدمه جنایی به یک زن, در مقایسه با همان صدمه جنایی به یک مرد, مجازات خفیف تری دارد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ـ مارس ۲۰۱۳

گزارش حاضر سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ ۹/۱۶ شورا به شورای حقوق بشر تقدیم میشود و تحولاتی که از زمان تقدیم دومین گزارش میاندوره ای گزارشگر ویژه به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی (A/67/369) در اکتبر ۲۰۱۲ در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را در بر میگیرد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش بازرس ویژه در مورد ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان، فرانک لارو در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

در شرایطی که تهدید ها درباره ی شدت یافتن سانسور و قطع ارتباط در ایران به اوج خود رسیده اند، آشنایی با حق آزادی بیان زیر پرچم قوانین بین المللی برای ایرانیان اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای آگاهی رسانی بهتر به ایرانیان علاقه مند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران متن گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان ملل که در آن دسترسی به اینترنت به عنوان یک مورد بنیادین حقوق بشر مطرح شده است و محروم کردن مردم از اینترنت را به عنوان نقض قوانین بین المللی می شناسد را به فارسی ترجمه کرده است.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲