A+ A-

روایت کارشناسان

دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ، ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺎﻣورﯾت ھﯾﺎت ﮐﻣﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن (ﯾوﻧﺎﻣﺎ) را ﺗﺎ ۱۹ ﻣﺎرچ ۲۰۱۴ ﺗﻣدﯾد ﮐرد. ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺑﻧﯾﺎد آرﻣﺎنﺷﮭر در ﮔزارش ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل از اﯾن ﺗﻣدﯾد، دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺷﺎﻣل ﺷورای ﺣﻘوق ﺑﺷر را ﻓرا ﺧواﻧدﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻗدام ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد. اﯾن اﻗدام ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دوره اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾش رو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮏ اﻣﻧﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﻧﺎﺗو در ﺳﺎل ۲۰۱۴ ﻣﮭم اﺳت.

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۲

گزارش یکصد و چهارمین نشست آرمان‌شهر؛ یک دهه حمایت از زنان در بوته ی نقد

یک صدوچهارمین برنامه ی گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان آرمان شهر به مناسبت گرامی داشت از روزجهانی زن در کابل برگزار شد. این برنامه با همراهی انستیتوت فرانسوی افغانستان و خانه‏ی فیلم رویا در تالار لیسه‏ی استقلال به تاریخ ۴ مارچ ۲۰۱۳ برابر با ۱۴ حوت ۱۳۹۱ برگزار شد و حدود ۱۰۰ تن از شهروندان در آن شرکت داشتند.

پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱

نشست ۱۰۳ گفتگوی آرمان شهر: بن بست حقوق بشر در افغانستان

در پیوند با نشر گزارش سال ۲۰۱۲ دیده بان حقوق بشر زیر عنوان «افغانستان: حقوقی که با فرا رسیدن زمان کاهش حضور نظامی درمعرض خطر قرار دارند» و همچنین چاپ سه عنوان کتاب جدید آرمان شهر زیر عنوان: «حقوق بشر بر سر دو راهی: گزارش مشترک فدراسیون بین‏المللی حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر»، «زندان، زندانی و حقوق بشر: سیاست نامه ۱۲و ۱۳»، «شهر و جنگ: سیاست نامه ۱۴ و ۱۵»، ۱۰۳مین برنامه‏ی گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان بنیادآرمان‏شهر زیر عنوان «یک قدم تا سقوط؟ بن بست حقوق بشر در افغانستان» روز پنجشنبه (۱۹ دلو۱۳۹۱/۷ فبروری ۲۰۱۲) در تالار انستیتوت فرانسه در افغانستان با حضور برخی از فعالین حقوق بشر، مقام‏های دولتی، دانشجویان و تعدادی از رسانه‏ها برگزار شد.

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

منتشر شد؛ “شهر و جنگ”: سیاست نامه ۱۴ و ۱۳

به بیان استیفن گراهام، جغرافی‏دانان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی تمایل دارند از مطالعه جنگ چشم‏پوشی کنند به این دلیل که جنگ را یک «وضعیت غیرعادی و استثنایی» می‏دانند.

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

انتشارات آرمان شهر: عدالت برای زنان در جنگ و صلح

به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی
با همکاری شورانگیز داداشی
مترجم: خلیل رستم خانی
تایپ: کبیر احمد نشاط
طراحی و برگ آرایی: روح‏الامین امینی
گرد آوری و انتشار: آرمان‏شهر

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی

«به یاد داشته باشیم در قرنی که گذشت میلیونها کودک، زن و مرد قربانیان خشونت‏های باور نکردنی‏ای بودند که وجدان بشر را عمیقا آزرده و جریحه دار کرده است. بدانیم که کماکان این جنایات هولناک صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید می کنند… مصمم باشیم که به معاف کردن عاملان این جنایات از مجازات پایان دهیم و به این ترتیب در جلوگیری از تکرار این جنایات یاری رسانیم… به این اهداف باور داشته باشیم و به خاطر نسل‏های امروز و فردا، از برپایی دادگاه بین المللی دائمی جنایی حمایت نماییم…» این پاراگراف که از اعلامیه سازمان ملل در مورد اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت (اصل ۴) نقل شده است مطلع «کتاب راهنمای قربانیان به دادگاه بین المللی جنایی» است.

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

گفت‌وگوی ۹۲: عدالت و حق: ده سال تجربه، راهی برای آینده

عدالت و حق: ده سال تجربه، راهی برای آینده

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفتگوی ۷۳:‌ در جستجوی حقیقت و عدالت در افغانستان، سازکارهای ملی و بین‌المللی

سخنران: آقای سیدضیاء مبلغ رییس سازمان حقوق و دموکراسی

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱

گفت‌وگوی ۶۵: محور برگزاری سیمرغ بازخوانی حافظه جمعی است

۶۵مین برنامه گفتگوی بنیاد آرمان شهر تحت عنوان “بازخوانی حافظه جمعی و معرفی کتاب پر سیمرغ” روز ۲۳ قوس برابر با ۱۴ دسامبر و در قالب مجموعه برنامه های هفته حقوق بشربرای قربانیان در مرکز […]

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱