A+ A-

زنان

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۷

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۷

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۶

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۶

سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵

فراخوان چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان – افغانستان ۲۰۱۶

دبیرخانه چهارمین دوره “جشنواره بین المللی فیلم زنان – هرات” از فیلم‌سازان ملی و بین‌المللی تقاضا می‌کند فیلم‌های داستانی، مستند، انمیشن بلند و کوتاه خود را که سوژه اصلی آن‌ها زنان است برای شرکت در این جشنواره که در ۲۰ میزان (مهر) ۱۳۹۵برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۶ در شهر هرات افغانستان برگزار می‌‌شود ارسال کنند.

سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

اخبار زنان در هفته‌ای که گذشت

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۴

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۳

شماره ۱۴۳ هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

مهره‌نگار بهران‌اوا، برنده جایزه بین‌المللی صلح سیمرغ به روایت تصویر و فیلم

مهره‌نگار بهران‌اوا به پاس یک عمر فعالیت اجتماعی برای زنان و کودکان که زنی است زاده شرق تاجیکستان. او را می‌توان سفیر صلحی دانست که درهای بسته را به روی مردم می‌گشاید، غم‌خوار آن‌هاست، گره از کارشان باز می‌کند و فریادرس یتیمان و سامانده بازماندگان جنگ است.

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۱

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

عمه سکینه، برنده جایزه بین‌المللی صلح سیمرغ به روایت تصویر و فیلم

عمه سکینه، برنده جایزه بین‌المللی صلح سیمرغ به روایت تصویر و فیلم

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۳۹

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۳۹

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۳۸

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۳۸

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵