A+ A-

زنان

سیما سمر: حرف زدن درباره حقوق بشر یعنی شکستن تابوی جامعه افغانی

سیما سمر اکنون که بر صندلی ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تکیه زده است؛ از خاطراتی می گوید که در ذهن اش به عنوان خاطرات بد حک شده است و آنها را نقض حقوق بشر در زندگی اش می داند

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

پیام رسانه‌ای مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‌شهر: کمپاین «افغانستان به روایت دیگر» آغاز می‌شود

کابل، پاریس، ۸ دلو ۱۳۹۲ -۲۸ جنوری ۲۰۱۴ – دو ماه پیش از انتخاب ریاست جمهوری تازه در افغانستان، آرمان‌شهر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر کمپاین «افغانستان به روایت دیگر» را آغاز می کنند. هدف این کمپاین به راه اندازی گفت‌وگو و بحث درباره ساختن جامعه‌ای است از که حقوق زنان و حقوق بشر حفاظت کند. تا پیش از انتخابات مهم ریاست جمهوری در آپریل ۲۰۱۴، ظرف ۱۰۰ روز ۱۰۰ گفت‌وگو با فعالان تأثیرگذار در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در روزنامه هافینگتون پست بخش فارسی بی‌بی‌سی و روزنامه سراسری ۸ صبح منتشر خواهد شد.

چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۳۰

بیست و هشتمین شماره از بولتن حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه‌ی زنان منتشر شد.

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۲۹

بیست و هشتمین شماره از بولتن حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه‌ی زنان منتشر شد.

پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲

بازتاب نادرست روابط جنسی در پورنوگرافی

پورنوگرافی می‌تواند بر روی رفتار افراد تاثیر گذارد و موجب آسیب‌های اجتماعی شود. آنچه می‌تواند مفید باشد، نه اتهامات اخلاقی، بلکه آموزش جوانان برای برخورد انتقادی با تصاویر جنسی و توهماتی است که این تصاویر ایجاد می‌کنند.

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۲۸

بیست و هشتمین شماره از بولتن حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه‌ی زنان منتشر شد.

پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۲۷

بیست و هفتمین شماره از بولتن حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه‌ی زنان منتشر شد.

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۲۶

بیست و ششمین شماره از بولتن حقوق بشری هفت‌روز نامه زنان منتشر شد.

پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر زنان ـ شماره ۲۵

بیست و پنجمین شماره «هفت‌روز نامه» حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه زنان منتشر شد.

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۲۴

بیست و چهارمین شماره «هفت‌روز نامه» حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه زنان منتشر شد.

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۲