A+ A-

حقوق بشر و جامعه مدنی

خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر۲۱۳-۲۱۲

آخرین خبرنامه ی شماره ۲۱۲-۲۱۳ را اینجا بخوانید. عضو خبرنامه ی ما شوید و هر دو هفته یکبار آن را به طور مستقیم در ایمیل خود دریافت کنید.

پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر – ۲۱۱

خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر – ۲۱۱

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر۲۰۹-۲۱۰

خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر۲۰۹-۲۱۰

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

شماره ۲۰۸ – ۲۰۶ (سال نهم) خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۲۰۸ – ۲۰۶ (سال هشتم) خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۹۰

منابع شماره ۱۹۰ هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان : دموکراسی باز، بیدارزنی، گاردین، بی بی سی، ایندیپندنت، خبرهای الکترونیکی زنان، خبرگزاری شبستان، خبرگزاری تحلیلی خبری بانو، خبرگزاری ایسنا، دویچه وله، تلگراف، نهاد زنان سازمان ملل، مجله RUSI، هافینگتون پست، کانون زنان ایرانی، اخبار روز ایران.

جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶

شماره ۲۰۴ – ۲۰۵ (سال هشتم) خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۲۰۴ ( سال هشتم ) خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهرچاپ شد. هر هفته با مقالاتی تازه که به دو زبان فارسی و انگلیسی برای شما دست چین شده است و به نیازهای شما برای دانستن و فهمیدن مسایل روز پاسخ میدهد.

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

شماره ۲۰۳ ( سال هشتم )خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۲۰۳ ( سال هشتم ) خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

شماره ۱۹۹ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۱۹۹ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

شماره ۱۹۸ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۱۹۸ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

شماره ۱۹۷ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۱۹۷ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶