A+ A-

هفت‌روز نامه حقوق بشر

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۵۸

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۵۸

نشست سران در باره‌ی پناه‌جویان به شکستی رقت انگیز انجامید

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۵۷

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۵۶

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۵۶

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۵۷

مجموعه اخبار حقوق بشری جهان در هفته‌ای که گذشت

پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۵۵

موارد نقض فاحش حقوق بشر افغانستان مادر یک قربانی حملۀ انتحاری: برای دست‌یافتن به حقوق باید مبارزه کرد طلوع نیوز ۲۵ جنوری ۲۰۱۶ مادر یک تن از جان‌باخته‌گان رویداد روز شنبه (۲ اسد) از تمام […]

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۵۶

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۵۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۵۶

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی – شماره ۱۵۶

پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۵۴

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۵۴

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵