A+ A-

هفت‌روز نامه حقوق بشر

آن‌چه از جهان در هفته‌ای که گذشت نمی‌دانید!

مجموعه اخبار حقوق بشری از سراسر جهان را می‌توانید در هفت‌روزنامه‌های حقوق بشری حوزه بین‌المللی مطالعه کنید. مجموعه‌ای از اخبار که از چشم مخاطبان و همین‌طور بسیاری از رسانه‌ها پنهان می‌ماند.

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۳

شماره ۱۴۳ هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۳

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

آن‌چه شما در هفته‌ گذشته از جهان ندیدید

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۴۴

پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۴۲

هفت روزنامه حقوق بشری زنان شماره ۱۴۲

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

آن‌چه شما در هفته‌ گذشته از جهان ندیدید

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۴۳

پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۴۱

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

هفت‌روزنامه حقوق بشری افغانستان – شماره ۱۴۱

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۴۲

هفت‌روزنامه حقوق بشری بین‌المللی شماره ۱۴۲

پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵