A+ A-

شرکت کنندگان و نوشته های دور اول

اعلامیه مطبوعاتی پایان کار دور اول و دوم جایزه صلح سیمرغ

اعلامیه مطبوعاتی ۱۹ قوس ۱۳۹۱ (۹ دسامبر ۲۰۱۲) آرمان شهر/ OPEN ASIA برگزیدگان دور اول و دور دوم جایزه صلح سیمرغ معرفی شدند جایزه صلح سیمرغ را بنیاد آرمان شهر/ OPEN ASIA در سال ۱۳۸۸ […]

پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

اسامی شرکت کنندگان دور اول

۲۴۶ تن از دوستان شاعر و نویسنده حدود هزار اثر را در پاسخ به فراخوان اولین دور جایزه صلح سیمرغ به دبیرخانه این جایزه فرستادند. از این تعداد ۷۰ نفر از افغانستان، ۱۷۸ نفر از ایران و ۲ نفر از تاجیکستان شرکت کننده داریم.

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲