A+ A-

بایگانی ماهیانه مهر ۱۳۹۱

«نقش روشنفکر» اثر ادوارد سعید در افغانستان چاپ شد

ادوارد سعید یکی از برجسته ترین چهره‏های فکری قرن بیستم به شمار می آید که تاثیر فکری او بر حوزه های متفاوت اندیشه از فلسفه و ادبیات تا علوم اجتماعی را در بر می گیرد. او را پس از نشر کتاب «شرق شناسی» بنیان گذار نظریه شرق شناسی می دانند.

یکشنبه، ۲۳ مهر، ۱۳۹۱