A+ A-

بایگانی ماهیانه بهمن ۱۳۹۱

گفتگو ۱۰۲ آرمان شهر: مهاجرت در ادبیات

  بنیاد آرمان شهر برگزار می کند: مهاجرت در ادبیات همراه با محسن نکومنش فرد (نویسنده رمان از هرات تا تهران) و عارف فرمان (نویسنده رمان افغانی)  گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان ۱۰۲ (سال […]

دوشنبه، ۳۰ بهمن، ۱۳۹۱

سنت شاهنامه خوانی در شمال افغانستان

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

احمد کسروی، تجسم مدرنیته ایرانی با تناقض هایش

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

شخصیت فردوسی و داستان شاهنامه در گفتار تاجیکان

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

PARIS : Demonstration in support of human rights in Bahrain

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

در رابطه به شکنجه و کشتن فجیع یک زن در ولایت میدان وردک

در حالیکه تلاش برای صلح و گفتگو با طالبان به شدت جریان دارد و اقدامات بزرگی در راستای مشارکت سیاسی با طالبان در حال انعقاد میباشد باز هم میبینیم در میان این هیاهوهای سیاسی خشونت های سیستماتیک و تأثرآور علیه زنان به مرحلۀ اجرا گذاشته میشود.

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

به مناسبت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

از یازده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. این نقش و حق در قانون اساسی کشور ماده ۲۲ آن به صراحت بیان شده است. این حق ساده بدست نیآمده بلکه حاصل مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور بوده است. زنان افغانستان برای استقرار و استمرار حکومت‏های دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینه‏های سنگین پرداخته‏اند. نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمانها و دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت.

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

بیانیه کمپاین ۵۰% زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

دوشنبه بیستم قوس ۱۳۹۱ ما باور داریم خشونت علیه زنان تنها خشونت خانوادگی نیست. خشونتهای سیاسی علیه زنان ابعاد پنهانی و عمیق‏تری از خشونت علیه زنان است که مغفول مانده است. امروز لایه‏های محافظه‏کار جامعه […]

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

«حقوق زنان حقوق بشر است»

برای پاسداشت و تکریم روز جهانی حقوق بشر دلایل زیادی وجود دارد. اما نمی توان این روز را گرامی داشت و همزمان نگاهی خاص به وضعیت زنان و دختران این سرزمین نیانداخت. نمی شود روز جهانی حقوق بشر را بدون توجه به تلاش در جهت برقراری عدالت جنسیتی، محو هر گونه خشونت علیه زنان، برابری خدشه ناپذیر حقوق زنان و مردان مورد تجلیل قرار داد.

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱

ما امروز نگران آن هستیم که تاریک اندیشی، بی سوادی و عدم آگاهی یک بار دیگر جامعه افغانستان ـ زنان، مردان و فرزندان مان ـ را به ورطه نابودی بکشاند

امروز می خواهیم با شما از تعهدات و عهد و پیمان هایمان صحبت کنیم. یازده سال پیش زمانی که جامعه افغانستان، از ویرانه های برجای مانده از حاکمیت طالبان سر بلند کرد، ما، شما و جامعه بین المللی با هم پیمان بستیم که قدم در راه آزادی و برابری انسان بگذاریم.

پنج شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۱