A+ A-

بایگانی ماهیانه فروردین ۱۳۹۴

شماره ۱۱۴ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

شماره ۱۱۴ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

دوشنبه، ۳۱ فروردین، ۱۳۹۴

شماره ۱۱۳ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

شماره ۱۱۳ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

دوشنبه، ۳۱ فروردین، ۱۳۹۴

هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره ۹۴

    اعتراض به کشتار سگ‌ها      موارد نقض فاحش حقوق بشر تعدادی از نوکیشان مسیحی در کرج بازداشت شدند کمیته گزارشگران حقوق بشر ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ در ادامه فشارها و آزار نوکیشان مسیحی در ایران، […]

دوشنبه، ۳۱ فروردین، ۱۳۹۴

شماره ۱۱۲ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

شماره ۱۱۲ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

دوشنبه، ۳۱ فروردین، ۱۳۹۴

آلبوم جدید گزارش‌گران بدون مرز صد قهرمان برای آزادی مطبوعات با عکس‌های خبرگزاری فرانسه

یکشنبه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۴

خشونت خانوادگی، آفت زندگی کودک

ر کسی را بزنید او هم کسی دیگری را خواهد زد. همه‌ی ما ممکن است قبلاً این جمله را شنیده باشیم. کسی که متحمل خشونت از جانب دیگری شود، احتمال زیادی دارد که در آینده […]

یکشنبه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۴

حقوق زنان، حقوق بشر است

مدرسه فمینیستی: مطلب زیر، نوزدهمین روایت از مجموعه «تجربه های زنانه» است که توسط فرانک فرید، شاعر، مترجم و فعال حقوق زنان، به فارسی برگردانده شده است. مجموعه «تجربه های زنانه» را فرانک فرید از […]

یکشنبه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۴

گزارش سازمان ملل از تجاوز و بردگی جنسی گروه‌های افراطی در سال ۲۰۱۴

یکشنبه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۴

حق زن بر بدن خود ، اثر مارگارت سانگر

این مقاله مارگارت سانگر (١٨٧٩– ١٩۶۶)، یکی از پیشروان جلوگیری از بارداری، بر اهمیت حق زنان نسبت به بدن خود، خصوصاً در ارتباط با برنامه‌ریزی خانواده، تاکید می‌کند. همانطور که سانگر می‌نویسد: «هیچ زنی که […]

یکشنبه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۴

اولین خلبان زن در افغانستان

یکشنبه، ۳۰ فروردین، ۱۳۹۴