A+ A-

بایگانی ماهیانه بهمن ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۸۰

هفت‌روزنامه حقوق بشری زنان – شماره ۱۸۰

پنج شنبه، ۲۸ بهمن، ۱۳۹۵

هفت‌روزنامه حقوق بشر بین‌المللی – شماره ۱۸۲

هفت‌روزنامه حقوق بشر بین‌المللی – شماره ۱۸۲

پنج شنبه، ۲۸ بهمن، ۱۳۹۵

شماره ۱۸۷ – ۱۸۸ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

شماره ۱۸۷ – ۱۸۸ سال هشتم خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

پنج شنبه، ۲۸ بهمن، ۱۳۹۵

تدریس ‘مطالعات صلح’ برای مبارزه با افراط‌گرایی در دانشگاه‌های افغانستان

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۵

حکومت افغانستان زمینه فعالیت رسانه‌های همگانی را تسهیل کرد

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۵

داستانی کردن زندگینامه فروغ فرخزاد توسط فرزانه میلانی

با توجه به ترکیب این مصرع‌های ماندگارِ فروغ که صدا را «تنها» چیز ماندگار در این دنیا می‌خواند، و به خاطر سپردن «پرواز» را ارزشِ ماندگاری می‌بخشد، او می‌خواسته تا پس از مرگش «صدا و پروازِ » او را ارج بگذاریم و فروغ شاعر را به یاد بسپاریم.

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۵

داستانی کردن زندگینامه فروغ فرخزاد توسط فرزانه میلانی

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۵

تکلیف نامعلوم «رجال» در عرصه سیاسی ایران

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۵

آرمان شهر منتشر کرد: “چه ها که نوشتیم” اثر استاد رهنورد زریاب

“چه ها که نوشتیم!” اثر نویسنده نامی افغانستان استاد رهنورد زریاب برای اولین بار در کشور منتشر شد. این کتاب پیش از این توسط انتشارات عرفان در تهران چاپ شده بود و اینک با افزوده ها و ویرایش تازه از سوی انتشارات آرمان شهر به دسترس خوانندگان قرار گرفته است.

سه شنبه، ۲۶ بهمن، ۱۳۹۵

مجله بخارا میزبان روح ا لامین امینی

‘ ا در خواب هام کودک غمگینی ست’؛ نگاهی به شعر روح الامین امینی BBC مروری بر  شعر روح الامین امینی : رضا محمدی  

پنج شنبه، ۲۱ بهمن، ۱۳۹۵