A+ A-

اقتصاد

سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ

میدان – گفت‌وگویی با دیوید هاروی به بهانه انتشار کتاب آخرش «مارکس، سرمایه و جنون خرد اقتصادی» دیوید هاروی، نظریه‌پرداز اجتماعی، که استاد مردم‌شناسی در دانشگاه شهری نیویورک است، از پیشگامان رشته جغرافیای مدرن بوده و […]

سه شنبه، ۵ دی، ۱۳۹۶

حمایت فعالان حقوق زنان از کمپین حمایت از حقوق کارگران در ایران

بحران اقتصادی ناشی از نابخردی سیاستمداران کشور در برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی، بحران سازی در روابط دیپلماسی که تحریمهای اقتصادی فراوانی را به مردم تحمیل کرده است و به یغما رفتن ثروت ملی که کمترین پاسخگویی در قبال آن شنیده نمی‌شود، کارگران را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. شرایطی که بسیاری از آنان را بیکار کرده یا به آستانه بیکاری کشانده است. علاوه براین‌ها، محرومیت از حق اعتراض و دفاع از حقوق صنفی، برخورد قهری با سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری که ناشی از سرکوب سیاسی و نبود آزادی بیان در فضای سیاسی داخل کشور است، خفقان بیشتری را دامن می‌زند.

پنج شنبه، ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲