A+ A-

حجاب

حجاب و روشنفکران

«حجاب زنان» به عنوان یک نوع خاص از پوشش که با عقاید و آموزه‌های مذهبی نیز عجین شده در اکثر جوامع اسلامی رایج است با این حال فقط در معدود جوامعی ـ که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود ـ حجاب و پوشش زنان، اختیاری نیست و با اجبار دولتی (در هیئت قانون) همراه شده است. ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست.

پنج شنبه، ۱۹ بهمن، ۱۳۹۶

حجاب: مسئله دیروز و امروز

پروین بختیارنژاد مدرسه فمینیستی اولین زمزمه های برداشتن حجاب دست و پا گیر و حداکثری در سال های آغازین سده اخیر، که شامل چادر، چاقچول و روبنده بود، از سوی معدود مردان فرنگ رفته و […]

یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت، ۱۳۹۲