A+ A-

فلسفه

تعصب نهان، تهدید کلیشه و سنجیده‌روی سیاسی در فلسفه

بیدارزنی برگردان: سمیه رضایی بیدارزنی: این مقاله به بررسی غیرمعمولی درباره ­ی تحقیقات تجربی مسئله بازنمایی اندک زنان در فلسفه می‌پردازد. این مقاله استدلال می‌کند که دیدگاه‌های رایج در مورد این حرفه درباره­ی تعصب نهان[۲] و […]

سه شنبه، ۲۵ مهر، ۱۳۹۶

دکارت مشهورترین فکرش را از یک زن وام گرفته بود

    ترجمان کوارتز — رنه دکارت فیلسوف قرن هفدهمی را پدر فلسفۀ جدید دانسته‌اند: مردی که از هر جهت نوآور بود، کسی که با آثارش مرزی آشکار بین خود و متفکران پیشین کشید و با […]

پنج شنبه، ۲۰ مهر، ۱۳۹۶