A+ A-

فیلم مستند

فیلم “چشم دید” روایتی سرد از وحشتی سوزنده

“چشم دید”  I (EYE) WITNESS سرزمینی که مردمانش از سی سال بدین سو در جنگ و بحران به سر برده اند و بخش عظیمی از جامعه در دوران جنگ متولد شده است. آن ها هیچ […]

پنج شنبه، ۱۳ اسفند، ۱۳۹۴

ایران: خیزش مردم به ستوه‌آمده، فیلم مستند

ایران: خیزش مردم به ستوه‌آمده فیلم مستند، ۵۲ دقیقه آخرین فیلم مستند جمشید گلمکانی از روز جمعه آینده (۱۴ ژوئن) به مدت یک هفته در ساعتهای مختلف از کانال ال سی پی فرانسه پخش خواهد […]

پنج شنبه، ۲۳ خرداد، ۱۳۹۲