A+ A-

قصه های جنگ

بنیاد آرمان شهر به بهانه روز جهانی صلح ۳۶۵ روز صلح می خواهیم

چهل و یکمین (سال سوم) همایش بنیاد آرمان شهر به مناسبت روز جهانی صلح در ۲۴/ ۶/ ۱۳۸۸/ پانزدهم سپتامبر ۲۰۰۹ در باغچه بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی در کابل برگزار شد. این همایش که […]

پنج شنبه، ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۲