A+ A-

مدافعان حقوق بشر

آنتوان برنار، رئیس کل اجرایی دبیرخانه‌ی بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند

FIDH آنتوان برنار، رئیس کل اجرایی دبیرخانه‌ی بین‌المللی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، پس از ۲۶ سال خدمت در این سازمان روز ۱۵ سپتامبر از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. آنتوان با تشکیل و اداره‌ی دبیرخانه‌ی […]

پنج شنبه، ۲۳ شهریور، ۱۳۹۶

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر «کمپینِ برای آزادی» را برای سرعت بخشیدن به آزادی ۱۶ تن از اعضای زندانی خود در سراسر جهان آغاز کرد

۲۷ مارس ۲۰۱۴ آغاز «کمپینِ برای آزادی» ForFreedom# فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امروز «کمپینِ برای آزادی» (ForFreedom#) را برای سرعت بخشیدن به آزادی ۱۶ تن از اعضای زندانی خود در سراسر جهان […]

دوشنبه، ۱۱ فروردین، ۱۳۹۳