A+ A-

سیاست

روایتی از ده تبعیدی سیاسی در ایران

BBC PERSIAN امیر رستاق/ روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر تبعید احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی در ایران به گناباد در خراسان جنوبی، بعد از سال ها بحث تبعید را در میان افکار عمومی […]

سه شنبه، ۱۲ خرداد، ۱۳۹۴

انتخاب سخنگوی جدید وزارت خارجه، حرکتی به نفع زنان ایران؟

در دوران بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به نظر می رسید که امید به تغییر در بحران های اجتماعی ، لااقل در میان فعالان داخل ایران، افزایش بیشتری یافته است. در حوزه ی زنان «بیانیه ی هم اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده» نشان داد که زنان پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت چشم به تغییر در داخل بافت سیاسی دوخته اند .

دوشنبه، ۱۱ شهریور، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر زنان – شماره ۱۱

یازدهمین شماره از بولتن حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه زنان منتشر شد.

چهارشنبه، ۶ شهریور، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر ایران – شماره ۱۱

یازدهمین شماره از بولتن حقوق بشری آرمان‌شهر در حوزه ایران منتشر شد.

دوشنبه، ۴ شهریور، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر زنان ـ شماره ۱۰ ـ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

دهمین شماره از بولتن حقوق بشری “هفت‌روز نامه” آرمان‌شهر منتشر شد.

چهارشنبه، ۳۰ مرداد، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر ایران ـ شماره ۱۰ ـ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲

دهمین شماره از بولتن حقوق بشری هفت‌روز نامه‌ آرمان‌شهر در حوزه ایران منتشر شد.

دوشنبه، ۲۸ مرداد، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر ایران ـ شماره ۹ ـ ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

نهمین شماره از بولتن حقوق بشری «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر منتشر شد.

دوشنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۲

«هفت‌روز نامه» حقوق بشر زنان ـ شماره ۸ ـ ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

هشتمین شماره از بولتن حقوق بشری «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر در حوزه زنان منتشر شد.

پنج شنبه، ۱۷ مرداد، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر ایران – شماره ۸ – ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

هشتمین شماره از بولتن حقوق بشری «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر در حوزه اخبار ایران منتشر شد.

سه شنبه، ۱۵ مرداد، ۱۳۹۲

هفت‌روز نامه حقوق بشر زنان ـ شماره ۶ ـ ۲ مرداد ۱۳۹۲

ششمین شماره از نشریه «هفت‌روز نامه» آرمان‌شهر در حوزه زنان منتشر شد.

چهارشنبه، ۲ مرداد، ۱۳۹۲