50campaign

شکل گیری و فعالیت های کمپین ۵۰% زنان افغانستان

در حیات سیاسی و اجتماعی افغانستان بعد از طالبان، سال ۲۰۰۹ یکی از سال‏های مهم در تاریخ معاصر آن بوده است. این کشور، در راستای گام  نهادن در مسیر دموکراسی‏خواهی و صلح پایدار، اتخاذ نهادها و  شیوه های دموکراتیک در اداره کشور و اتکا به خواست‏ها و حقوق شهروندی، شاهد برگزاری دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری بود. این کارزار انتخاباتی فرصتی را در اختیار فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان گذاشت تا با استفاده از آن، حول خواست‌های مشترک گرد هم ایند و مطالبات حداقلی خود را با مسئولین دولت در میان بگذارند و جامعه را ملزم به پاسخ گویی به نیازهای خود بسازند.

در بهار و تابستان سال ۲۰۰۹ نظر به فضای ایجاد شده در دومین انتخابات ریاست جمهوری، نقش نیروهای اجتماعی و فعالیت فعالین مدنی به عنوان اهرم فشار هم در جهت ایجاد راهکارهایی بر نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بر روند انتخابات و نحوه تایید صلاحیت کاندیداها، آگاهی دهی، ایجاد فضای انتخاباتی روشن و شفاف و هم در راستای ایجاد فضاهای همگرایی در ارائه مطالبات مشروع شهروندان بطور عموم و زنان بطور اخص دارای اهمیت فوق العاده‏ای بود. در همین راستا بود که گروه همگرایی زنان در انتخابات افغانستان تشکیل شد که به نام کمپین ۵۰% زنان افغانستان به فعالیت خود آغاز کرد.

این گروه که به ابتکار بنیاد آرمان شهر، کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمیته سراسری زنان افغان و همت جمعی از فعالین حقوق بشر و شهروندی کشور ایجاد شد، متشکل از فعالین و مدافعین حقوق زنان در عرصه های مختلف صنفی، مطبوعاتی، سازمان های غیردولتی، احزاب و نهادهای اجتماعی و سیاسی بود که طی سالیان گذشته راه های گوناگونی را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان پیموده‏ بودند و در این بزنگاه تاریخی تصمیم گرفتند به منظور ارائه بخشی از مطالبات زنان این سرزمین، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، گردهم آمده و درخواست های بخشی از جامعه زنان افغانستان را به این طریق، یکپارچه و یک صدا سازند، تا شاید از برکت این هم صدایی و اتحاد بتوانند بر مسئولان کشور تاثیر گذار باشند. هدف این گروه در کنار طرح مطالبات بخشی از زنان افغانستان با کاندیداهای ریاست جمهوری و سایر منتخبین مردم و مسئولان کشور، ایجاد همگرایی در  میان فعالین  و مدافعان  حقوق زن و تقویت جنبش اجتماعی زنان افغانستان و حامیان آن بود که چنانچه از سوی رئیس جمهوری منتخب و سایر مسئولان پیگیری می شد، می‏توانست به تدریج به تغییر وضعیت نابسامان زنان افغانستان کمک کند.

کمپین ۵۰% زنان افغانستان از ابتدای شکل گیری خود (بهار ۲۰۰۹) تا پایان آن (جنوری ۲۰۱۳) در تمام لحظات و موقعیت های حساس و سرنوشت ساز مانند کنفرانس بن ۲، کنفرانس لندن، جرگه مشورتی صلح، کنفرانس کابل و  انتخابات پارلمانی و مناسبت‏های ملی و بین المللی اعلام موضع کرد و کوشید صدای رسای زنان این سرزمین باشد. در زیر لینک برخی اعلامیه ها و بیانیه های کمپین ۵۰% زنان افغانستان قابل دسترس است:

ما زنان این سرزمین با تطبیق قانون اساسی کشور هنوز فاصله بس دراز داریم

بیانیه کمپین ۵۰% زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

ما امروز نگران آن هستیم که تاریک اندیشی، بی سوادی و عدم آگاهی یک بار دیگر جامعه افغانستان ـ زنان، مردان و فرزندان مان ـ را به ورطه نابودی بکشاند

اعلامیۀ کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپین ۵۰% زنان افغانستان در رابطه به شکنجه و کشتن فجیع یک زن در ولایت میدان وردک

حقوق زنان حقوق بشر است

بیانیه کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپین %۵۰ زنان افغانستان به مناسبت ۸ مارچ، روز جهانی همبستگی زنان

بیانیه کمپین ۵۰% زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان

نامه ی سرگشاده به رییس جمهوری دولت افغانستان

بیانیه کمپین ۵۰% به مناسبت روز جهانی ۸ مارچ