blood-diamond

 

جلیل بینش 

در این رساله تلاش شده است تا یک نگاه اجمالی از منابع طبیعی و مسایل پیرامون آن ارائه گردد. بخش اول به تعریف مفاهیم و توضیح چارچوب‌های نظری و تشریح چالش‌ها و مشکلات فرایند بهره‌برداری از منابع طبیعی اختصاص یافته است. منابع طبیعی چیست؟ چه فرصت‌ها و مشکلات ناشی از منابع طبیعی در سیاست‌گذاری‌های کلان مهم‌اند و باید لحاظ شوند، مباحث محوری این بخش را تشکیل می‌دهند. در بخش دوم، معدن الماس «مارانگه» کشور زیمبابوی معرفی گردیده است. زیمبابوی کشوری است که سال‌ها درگیر مشکلات ناشی از بهره‌برداری ناسالم منابع طبیعی بوده و به‌طور خاص سردچار آسیب‌های جدی است که در اثر استخراج معادن به‌وجود آمده است. در بخش سوم، بررسی گذرایی داریم به منابع طبیعی در افغانستان. چه زمینه‌ها و چالش‌هایی در رویارویی با موضوع استفاده از منابع طبیعی‌ افغانستان وجود دارد؟ اهمیت و ارزش منابع طبیعی این کشور در چه حد است؟تبیین و فهم تجربه بهره‌برداری از منابع طبیعی در زیمبابوی و نوع مواجهه با مشکلات و چالش‌های فزاینده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متاثر از آن، ما را کمک خواهد کرد تا مسایل مرتبط با بهره‌برداری از منابع طبیعی را در کل و معادن را به‌طور خاص بیشتر بشناسیم و با مسوولیت‌ها و پیامد‌های آن آگاهی بیشتر پیدا نماییم.

افغان‌ها نباید به منابع طبیعی‌شان تنها به‌عنوان یک سرمایه و فرصت اقتصادی فکر کنند، بلکه متوجه این نکته نیز باشند که در صورت بی‌دقتی و مدیریت ناسالم این منابع، می‌تواند اثرات بس منفی و زیانباری را در پی داشته باشد. دیده‌بان افغانستان امیدوار است بتواند در فرصت‌های بعدی تجارب بقیه کشورهایی را که شرایط نزدیک با افغانستان را دارند نیز در اختیار مردم افغانستان قرار دهد.

مدیریت و استفاده درست از منابع طبیعی افغانستان نیاز به درک و شناخت بهتر از تجارب دیگر کشورها دارد.  این رساله مخاطب خاصی ندارد. همه کسانی که در مسایل منابع طبیعی دخیل و یا علاقمندند می‌توانند از معلومات این رساله سود ببرند. مطالعه این رساله برای افزایش آگاهی اساتید و دانشجویان مراکز علمی-آموزشی، فعالین نهادهای مدنی، مقامات دولتی، رسانه‌ها و… کمک خواهد کرد.

 از فایل ضمیمه دریافت و مطالعه کنید: Blood_Diamond_Dari

پیوست‌ها: