A+ A-

حقوق بشر

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۱۰

این گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قطعنامه ۶۴/۱۷۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده است. این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه است. […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ۲۰۰۹

هدف از ارائه گزارش حاضر که مربوط به قطعنامه ۶۳/۱۹۱ است، اضافه کردن اطلاعات جدید به گزارش قبلی دبیرکل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (A/63/459) است. گزارش حاضر تغییرات در وضعیت […]

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش دبیرکل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

هدف از گزارش حاضر، که پیرو ۶۲/۱۶۸ مجمع عمومی ارائه شده، انعکاس الگوها و روندهای گسترده تر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تعهدات معاهده ای بین المللی این کشور و مشاهدات هیات های ناظر بر اجرای پیمان ها و رویه های ویژه شورای حقوق بشر است.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – گزارش دبیر کل

این گزارش الگوها و ورندها در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس و اطلاعاتی درباره پیشرفت حاصله در اجرای قطعنامه حاضر، از جمله توصیه ها برای اصلاح اجرای آن ارائه می دهد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

Istanbul hosts the 38th FIDH Congress

Paris, Ankara, 25 April – On 23 May, Istanbul will become, for one week, the human rights capital of the world. More than 200 NGOs from 130 countries will gather to discuss and exchange views on a current theme: “Human Rights and Democratic Transitions: Experiences and Challenges”.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه می کنند

زنان در ایران با تبعیضات گسترده قانونی روبرو هستند. آنان از بخش های کلیدی دولت کنار گذاشته شده اند – برای مثال, آنان نمی توانند قاضی باشند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. آنان در ازدواج, طلاق, حضانت کودک و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. صدمه جنایی به یک زن, در مقایسه با همان صدمه جنایی به یک مرد, مجازات خفیف تری دارد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ـ مارس ۲۰۱۳

گزارش حاضر سومین گزارشی است که عطف به قطعنامۀ ۹/۱۶ شورا به شورای حقوق بشر تقدیم میشود و تحولاتی که از زمان تقدیم دومین گزارش میاندوره ای گزارشگر ویژه به شصت و هفتمین اجلاس مجمع عمومی (A/67/369) در اکتبر ۲۰۱۲ در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را در بر میگیرد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش بازرس ویژه در مورد ترویج و محافظت از حق آزادی عقیده و بیان، فرانک لارو در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

در شرایطی که تهدید ها درباره ی شدت یافتن سانسور و قطع ارتباط در ایران به اوج خود رسیده اند، آشنایی با حق آزادی بیان زیر پرچم قوانین بین المللی برای ایرانیان اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای آگاهی رسانی بهتر به ایرانیان علاقه مند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران متن گزارش ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ سازمان ملل که در آن دسترسی به اینترنت به عنوان یک مورد بنیادین حقوق بشر مطرح شده است و محروم کردن مردم از اینترنت را به عنوان نقض قوانین بین المللی می شناسد را به فارسی ترجمه کرده است.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ـ مارس ۲۰۱۲

این گزارش، که اولین گزارشی است که بنابر قطعنامه ۱۶/۹ شورا تنظیم شده است وبه شورای حقوق بشر ارائه میشود و تحولات مربوط به حقوق بشر را بدنبال آغاز ماموریت گزارشگر ویژه در ۱ آگوست ۲۰۱۱ پوشش می دهد. گزارشگر ویژه گزارش مقطعی خود را به مجمع عمومی(A/66/374) ارائه داد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل ـ سپتامبر ۲۰۱۱

گزارشگر ویژه در قبال مسوولیتهای خود به صورت رسمی از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال این انتصاب دیرهنگام در آن زمان گزارشگر ویژه به دبیر کل اعلام کرد که وی در موقعیت ارائه گزارشی جامع نیست اما تمرکز گزارش وی بر متدولوژی و روش کار وطبقه بندی جدیدترین روندهای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود و بر نیاز به شفافیت و همکاری بیشتر جمهوری اسلامی تاکید خواهد کرد.

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲