A+ A-

کتابخانه آنلاین حقوق بشر


کتابخانه آنلاین حقوق بشر
هدف از راه‌اندازی «کتابخانه آنلاین حقوق بشر» ایجاد جامع‌ترین پایگاه اطلاعاتی در این زمینه است. کوشش ما بر این است که تمام عهدنامه‌ها و اسناد حقوق بشری به زبان فارسی را در یک کتابخانه مجهز گرد آوریم.
«کتابخانه آنلاین حقوق بشر»:
·به تمام گویندگان و فعالان جغرافیای زبان فارسی جهان تعلق دارد؛
·به روی همه باز است و در خدمت هدف عالی بهبود وضعیت حقوق بشر قرار دارد؛
·اسناد و مطالب تمام ناشران را گردآوری می‌کند؛
· کتاب و سند در اختیار همگان قرار می دهد و از همگان دریافت می کند. اسناد و مطالب موجود را از وبگاه‌های مختلف برگرفته‌ایم و در همه جا کوشیده‌ایم منبع نشر ترجمه آنها را ذکر و منبع اصلی این اسناد را نیز ارایه کنیم تا خواننده علاقه‌مند و آشنا به زبان دیگر بتواند از آن بهره ببرد. این مساله به ویژه از این نگاه مهم است که به اشکال‌ها و ایرادهایی در بعضی از ترجمه‌های فارسی برخورده‌ایم، ولی با توجه به نبود فرصت و امکان ارایه متن بهتر، ترجیح را بر نشر متن موجود قرار داده‌ایم. به همین دلیل، در بعضی موارد، بیش از یک ترجمه از یک سند یا عهدنامه در اختیار خواننده قرار گرفته است. بر این اساس، روشن است که نمی‌توانیم
مسئولیت درستی ترجمه‌ها را بپذیریم. این اسناد در 3 گروه ارایه می‌شوند:
1. بیانیه و چند رسانه‌ای؛ 2. اسناد بین المللی؛ 3. مقاله و گزارش
از تمام گروه‌ها، پژوهشگران، مترجمان و فعالان حقوق بشر فارسی زبان درخواست می‌کنیم با استفاده از نشانی ئی میل زیر و ارسال اسناد و پیوندهای اینترنتی، تذکر ایرادها و ارایه راهنمایی، به گسترش این کتابخانه یاری رسانند. ketabkhaneh.hr@openasia.org