A+ A-
هفت روزنامه حقوق بشری افغانستان- شماره ۹۳ هفت روزنامه بین المللی- شماره ۹۶ هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۹۲ شماره ۱۱۴ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

رویدادها

 • کتاب تازه

  اگر گفته شود که نقض حقوق بنیادین بشر در کلیه جوامع انسانی و تمامی کشورها کم و بیش مشاهده می‌شود، سخنی به گزاف گفته نشده است.

 • شبکه بین المللی زنان

  این صفحه منابع مختلفی در حوزه زنان را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این منابع گوناگون (غیر دولتی و دولتی) بی طرفانه و به چند زبان گردآوری شده است. شبکه بین المللی زنان بنیاد آرمان شهر مسئولیت آنچه در سایت های زیر منتشر می شود را بر عهده ندارد.

 • سیاست نامه

  زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. 9 نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

 • نشریه

  شماره ۱۱۴ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

 • نشست ها

  بنیاد آرمان شهر با همکاری فعالین حقوق زن در کابل کمپاین جدیدی را برای دفاع از حقوق زنان به راه انداخته است. این کمپاین به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن و تجلیل از 35 سالگی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان روز پنج شنبه5 مارچ 2015 در دفتر کابل افتتاح شد.

 • زنان

  مجمع عمومی‏ سازمان ملل 35 سال پیش کنوانسیون بین ‏المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را به تصویب رسانید.