A+ A-
جنبش های اجتماعی زنان انتشارات آرمان شهر: سیاست نامه زبان و هویت در قلب آسیا هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۷۴ انتشارات آرمان شهر: فرهنگ نقد فمینیستی

رویدادها

 • کتاب تازه

  کتابی که پیش رو دارید با عنوان «جنبش های اجتماعی زنان»، مجموعه مقالاتی است که در 5 بخش گردآوری شده است. در بخش اول این کتاب نگاهی می اندازیم به جنبشهای زنان در غرب و نقش فناوری های اطلاعاتی درتوانمندسازی دموکراسی و پیشبرد مفهوم حقوق زنان درجوامع اسلامی.

 • شبکه بین المللی زنان

  این صفحه منابع مختلفی در حوزه زنان را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این منابع گوناگون (غیر دولتی و دولتی) بی طرفانه و به چند زبان گردآوری شده است. شبکه بین المللی زنان بنیاد آرمان شهر مسئولیت آنچه در سایت های زیر منتشر می شود را بر عهده ندارد.

 • سیاست نامه

  زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. 9 نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

 • نشریه

  شماره ۹۶ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

 • نشست ها

  دوشنبه 8 دسامبر روز دوم هفته حقوق بشر بود و جلسه گفتگو با عنوان «نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در دفاع از حقوق بشر و روندهای دموکراتیک» با اشتراک جمع کثیری از اعضای جامعه مدنی، رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری، روشنفکران، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و شهروندان کابل برگزار شد.

 • زنان

  کتابی که پیش رو دارید با عنوان «جنبش های اجتماعی زنان»، مجموعه مقالاتی است که در 5 بخش گردآوری شده است. در بخش اول این کتاب نگاهی می اندازیم به جنبشهای زنان در غرب و نقش فناوری های اطلاعاتی درتوانمندسازی دموکراسی و پیشبرد مفهوم حقوق زنان درجوامع اسلامی.