A+ A-
هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره ۹۱ شماره ۱۱۱ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۸۸ ماجرای یک قتل از حاشیه تا متن

رویدادها

 • کتاب تازه

  انتشارات آرمان شهر در آستانه هشتم مارچ روز جهانی زنان و سالگرد 35 سالگی سیدا جزوه” با هم در حمایت از برابری“را به دو زبان فارسی و پشتو منتشر کرده است و آن را تقدیم به بخشی از رنج دیده ترین زنان جهان یعنی زنان این منطقه می کند.

 • شبکه بین المللی زنان

  این صفحه منابع مختلفی در حوزه زنان را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این منابع گوناگون (غیر دولتی و دولتی) بی طرفانه و به چند زبان گردآوری شده است. شبکه بین المللی زنان بنیاد آرمان شهر مسئولیت آنچه در سایت های زیر منتشر می شود را بر عهده ندارد.

 • سیاست نامه

  زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. 9 نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

 • نشریه

  شماره 111 خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان شهر

 • نشست ها

  بنیاد آرمان شهر با همکاری فعالین حقوق زن در کابل کمپاین جدیدی را برای دفاع از حقوق زنان به راه انداخته است. این کمپاین به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن و تجلیل از 35 سالگی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان روز پنج شنبه5 مارچ 2015 در دفتر کابل افتتاح شد.

 • زنان

  فرخنده را به سفارش یک تعویذنویس خرافاتی بار بار شهید ساختند: تا جان داشت لت و کوبش نمودند، از بام پایینش انداختند، زیر تایر موترش کردند، با تخته‌سنگ بر سرش کوفتند، و سرانجام به آتشش کشیدند!