A+ A-
هفت روزنامه حقوق بشری افغانستان- شماره ۹۷ هفت روزنامه بین المللی- شماره ۱۰۰ هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۹۶ هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره ۹۸

رویدادها

 • کتاب تازه

  اگر گفته شود که نقض حقوق بنیادین بشر در کلیه جوامع انسانی و تمامی کشورها کم و بیش مشاهده می‌شود، سخنی به گزاف گفته نشده است.

 • شبکه بین المللی زنان

  این صفحه منابع مختلفی در حوزه زنان را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این منابع گوناگون (غیر دولتی و دولتی) بی طرفانه و به چند زبان گردآوری شده است. شبکه بین المللی زنان بنیاد آرمان شهر مسئولیت آنچه در سایت های زیر منتشر می شود را بر عهده ندارد.

 • سیاست نامه

  زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. 9 نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

 • نشریه

  شماره 116 خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر‎

 • نشست ها

  “در کالبد گاهان” برنامه نقد و بررسی نخستین دفتر شعر تهماسبی خراسانی بعد از ظهر دوشنبه 14 ثور 1394 خورشیدی در سلسله جلسه های نقد سیمرغ بنیاد آرمان شهر برگزار شد.

 • زنان

  کانون زنان ایرانی– ترانه بنی‌یعقوب: فرخنده، «عدالت‌خواهی به درازنای تاریخ» عنوان برنامه‌ای بود که دیروز به همت جمعی از فعالان افغانستانی مقیم ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد . به گزارش کانون […]