A+ A-
هفت روزنامه حقوق بشری افغانستان- شماره ۸۵ ۱۵ سال پس از تصویب سند ۱۳۲۵: زنان، صلح و امنیت پیشنهادهای گروه هماهنگی عدالت انتقالی به ریاست جمهوری‏ اسلامی افغانستان در پیوند با پروسه صلح هفت‌روز نامه حقوق بشری زنان ـ شماره ۸۴

رویدادها

 • کتاب تازه

  در این کتاب مفاهیمی مانند جنس و جنسیت، رفتار جنسی، تقسیم جنسی کار و روابط اجتماعی جنسیتی، کار خانگی، خانواده، سلطه، خشونت و آزار جنسی و … با رویکردی انتقادی به تعاریف مختلفی که از این مفاهیم تاکنون در علوم اجتماعی ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

 • شبکه بین المللی زنان

  این صفحه منابع مختلفی در حوزه زنان را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. این منابع گوناگون (غیر دولتی و دولتی) بی طرفانه و به چند زبان گردآوری شده است. شبکه بین المللی زنان بنیاد آرمان شهر مسئولیت آنچه در سایت های زیر منتشر می شود را بر عهده ندارد.

 • سیاست نامه

  زبان و هویت در قلب آسیا عنوان هجدهمین و نوزدهمین سیاست نامه انتشارات آرمان شهراست. 9 نوشته و مصاحبه در مورد مسأله زبان و هویت به خصوص در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان در این سیاست نامه منتشر شده است که در آن ها عمدتا به رابطه زبان فارسی و هویت فارسی زبانان پرداخته شده است.

 • نشریه

  شماره ۱۰۶ خبرنامه حقوق بشر و جامعه مدنی آرمان‌شهر

 • نشست ها

  یکی از مولفه‏های جوامع دموکراتیک تاسیس و تداوم حوزه عمومی است. حوزه عمومی جایی است که افراد بر مبنای گفتگوی آزاد و بدون قید و شرط در خصوص علائق و منافع عمومی به بحث می پردازند.

 • زنان

  امسال پانزدهمین سالگرد قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل است؛ سندی بین‌المللی درباره زنان، صلح و امنیت که اکتبر سال ۲۰۰۰ به تصویب سازمان ملل رسید.هدف قطعنامه، تأکید بر اهمیت نقش زنان در پیش‌گیری از جنگ‌ها، ایجاد صلح، کمک‌های بشردوستانه و روند بازسازی پس از جنگ است.با